Rolnictwo

Porady i wskazówki na temat rolnictwa

Dotacje rolnicze

  • Marzec
  • 10
Dotacje rolnicze

Dotacje rolnicze

Od kiedy Polska przystąpiła do struktur Unii Europejskiej, jedną z grup, które najwięcej na tym skorzystały są rolnicy. Wszystko to za sprawą dotacji dla rolnictwa, które sprawiły, że udało nam się dostosować gospodarstwa rolne do standardów unijnych i zwiększyć ilość produkcji. Poza tym, mogliśmy skupić się na propagowaniu produkcji ekologicznej, z której Polska zawsze słynęła. Co roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przydziela polskim rolnikom miliardy świadczeń, które poprawiają ich byt i mają kolosalny wpływ na naszą gospodarkę. Agencja ta jest jedynym podmiotem akredytowanym w Polsce do rozdzielania polskim rolnikom środków unijnych.

Przedakcesyjne dotacje rolnicze

Jeszcze przed naszym przystąpieniem do Unii, kiedy Polska negocjowała swoją pozycję, zanim podpisaliśmy traktat akcesyjny, polscy rolnicy korzystali z funduszy Unii Europejskiej. Takie dotacje rolnicze miały na celu przede wszystkim przygotowanie naszych gospodarstw do korzystania z programów. Podstawą dotacji było dostosowanie naszych gospodarstw rolnych do unijnych standardów w zakresie higieny, ochrony środowiska oraz dobrostanu zwierząt. Poza tym, dotowano również gospodarstwa niskotowarowe, które stanowiły dość spory odsetek. Programy te skończyły się dopiero po wejściu Polski do struktur unijnych.

Dotacje rolnicze dla wszystkich

Każdy rolnik, który posiada przynajmniej jeden hektar użytków rolnych uprawianych, może co roku składać wniosek o przyznanie płatności obszarowych. Obecnie, w ramach PROW 2014-2020 wymogi dla większych gospodarstw stają się coraz trudniejsze do spełnienia, a wszystko to po to, aby zapewnić zrównoważony rozwój naszych gospodarstw i ekologiczną produkcję. Każde gospodarstwo, które otrzymuje dotacje rolnicze, musi liczyć się z koniecznością spełniania podstawowych warunków, ponieważ może zostać poddane kontroli na miejscu przeprowadzanej przez ARiMR. W przypadku nie dopełnienie pewnych procedur, można zostać zwindykowanym z otrzymanych już środków.

Specjalne dotacje rolnicze

Również gospodarstwa specjalistyczne mogą liczyć na środki unijne. Istnieje na przykład możliwość otrzymania pieniędzy na zakup sprzętów rolnych lub rozbudowę gospodarstwa. Wielu rolników kupuje za środki zwierzęta oraz budynki gospodarskie. Można też zdecydować się na zalesienie gruntów rolnych i otrzymać zwrot pieniędzy oraz premię zalesieniową i premię pielęgnacyjną. Takie dotacje rolnicze cieszą się już nieco mniejszą popularnością, ponieważ konieczne jest dopełnienie wielu formalności i ponoszenie własnych kosztów.