Rolnictwo

Porady i wskazówki na temat rolnictwa

Gleby a rolnictwo ekologiczne

  • Maj
  • 20

A największym eksporterem surówki cukrowej z trzciny cukrowej jest Mauritius. Do tej pory zastanawiam się, jakim sposobem, skoro wysepka jest mała, a uprawy zajmują naprawdę sporą jej powierzchnię. A gdzie miejsca na miasta? Na Plaże? To straszne rzeczy, ostatnio zaczynam podejrzewać, że mieszkańcy Mauritiusa sypiają w hamakach rozwieszonych nad plantacjami trzciny cukrowej, bo zajmują one mniej miejsca niż wybudowane domy, tylko po to, żeby móc kolejny kawałek ziemi wykorzystać pod uprawę trzciny cukrowej. A propos ziemi, to jest tu inne zagadnienie rolnicze, otóż: nie każda ziemia nadaje się pod uprawę! Niektóre gleby o ogóle nie nadają się do uprawy żadnych roślin ? mowa tutaj o glebach bagiennych, glejowych czy solniskach, an których z reguły nie rosną żadne rośliny uprawne i przydatne użytkowo rolniczo. Glebami wybitnie przydatnymi rolniczo są czarnoziemy, które rozwijają się na lessach, czarne ziemie, delikatnie oglejone, mady, czy żyzne nanosy rzeczne, a także rędziny, które są glebami dość słabo wykształconymi, ale jednak żyznymi, lecz specyficznymi w uprawie. Ostatnimi czasy dzięki ingerencji Unii Europejskiej modne i dochodowe staje się rolnictwo ekologiczne. Jest to rolnictwo opierające się na dopłatach z Unii Europejskiej, a także na prewencyjnych skupach dotowanych przez skarb państwa. Rolnictwo ekologiczne, jak sama nazwa mówi, jest rolnictwem przyjaznym dla środowiska. Opiera się ono tylko na naturalnych środkach nawożenia roślin, a także na nieużywaniu środków owadobójczych i środków chwastobójczych, a także na wyłączeniu z użycia herbicydów i pestycydów. Dlatego też nie niszczy ono środowiska. Drugą opcją jest używanie środków, które nie mają wpływu szkodliwego na środowisko naturalne, a więc nie zaburzają delikatnej równowagi ekosystemowej w otoczeniu pola ni lasu. Dlatego też rolnictwo to jest skazane na porażkę jeśli chodzi o konkurowanie z lepiej prosperującym rolnictwem wysokotowarowym, które na równi z ilością plonów pokrywa się ilość wykorzystywanych do uprawy środków ochrony roślin i zwalczających niezwykle szkodliwe szkodniki.

Tags: , , , ,

Uprawa