Rolnictwo

Porady i wskazówki na temat rolnictwa

Hiszpania

  • Marzec
  • 31

Hiszpania jest krajem położonym w Europie południowo-zachodniej na Półwyspie Iberyjskim.
Specjalnością Hiszpanii jest produkcja rolnicza, gdzie ziemie uprawne zajmują 2/3 powierzchni użytków rolnych. Ponad 16% ziem uprawnych jest sztucznie nawadniane, wynika to przede wszystkim z klimatu tego kraju. Cechą charakterystyczną użytkowania ziem uprawnych jest spory udział upraw trwałych czyli sadów oliwnych, winnic, sadów owocowych, uprawia się również migdałowce. Pod względem eksportu owoców cytrusowych Hiszpania znajduje się w światowej czołówce, dotyczy to również produkcji oliwy z oliwek. Hiszpania jest trzecia w Europie pod względem produkcji win i pierwszym europejskim producentem truskawek. Największą powierzchnię gruntów ornych zajmują zboża , wśród zbóż do najważniejszych należą uprawy ryż, kukurydza, pszenica, jęczmień. Stosunkowo dobrze rozwinęła się  uprawa warzyw a więc pomidorów, ziemniaków, papryki, buraków cukrowych. Hodowla jest stosunkowo mniej ważną gałęzią produkcji rolnej, chociaż ma ona w kraju wielowiekowe tradycje. Największe pogłowie posiadają stada owiec, znacznie mniejsze zaś bydła i kóz. Duże znaczenie dla Hiszpanii ma rybołówstwo i produkcja konserw rybnych.
Do lat 60-tych xx wieku rolnictwo było najważniejszą częścią ekonomii Hiszpanii natomiast obecnie procent ludności zajmującej się rolnictwem nie przekracza 10%. Może to być spowodowane  masową emigracją ludności wiejskiej do miast oraz progresywne uprzemysłowienie. Rozwój i wprowadzenie nowych technologii udoskonaliło jakość oraz zwiększyło ilość plonów jednocześnie jednak zmniejszyło siłę roboczą. Obszary użytkowane rolniczo w Hiszpanii zajmują większość powierzchni kraju a rolnictwo zużywa najwięcej wody spośród wszystkich działów gospodarki. Atutem rolnictwa w Hiszpanii jest długie lato i  łagodne zimy. Natomiast wysokie temperatury wiosną i latem zmuszają rolników, a w szczególności producentów warzyw i owoców do stosowania kosztownego nawadniania. W Hiszpanii prowadzone są w większości gospodarstwa hodowlane obsługiwane przede wszystkim przez rodzinę oraz gospodarstwa sadownicze i warzywnicze zatrudniające do pracy obcokrajowców. Obcokrajowcy najczęściej zatrudniani są do prac, których nie chcą podejmować Hiszpanie głównie do prac rolniczych, przy zbiorach owoców i warzyw. Zazwyczaj jest to praca sezonowa.

Tags: , ,

Uprawa