Rolnictwo

Porady i wskazówki na temat rolnictwa

Indie

  • Marzec
  • 14

Indie znajdują się w południowej części kontynentu azjatyckiego, pomiędzy Morzem Arabskim a Oceanem Indyjskim. Zajmują półwysep indyjski . Na północy Indii rozciągają się Himalaje. Graniczą na północnym zachodzie z Pakistanem. Indie są drugim państwem na świecie pod względem liczby ludności. Od 1991 roku rozpoczęły się w Indiach liberalne reformy gospodarcze. Zmniejszeniu uległa kontrola państwa nad gospodarką, przeprowadzono również prywatyzację wielu przedsiębiorstw państwowych. Dzięki temu od lat 90-tych gospodarka Indii rozwija się. W 2006 roku gospodarka tego kraju była czwartą największą gospodarką świata zaraz po USA, Chinach i Japonii. Gospodarka tego kraju przez długi czas opierała się na rolnictwie. Obecnie w rolnictwie pracuje wciąż około 60% spośród liczącej około 510 milionów osób siły roboczej. Jednocześnie rolnictwo wytwarza zaledwie 20% PKB Indii (2006). Od lat dziewięćdziesiątych xx wieku zmniejszyły się obszary ubóstwa, nadal jednak jest to kraj wielkich kontrastów, obok prymitywnego rolnictwa istnieją tam nowoczesne farmy jak i dobrze rozwinięty przemysł. Rolnictwo nadal pozostaje ważną gałęzią gospodarki kraju, daje zatrudnienie ponad połowie osób pracujących, wytwarza około 20% dochodu narodowego. Najważniejszym zbożem uprawianym na terenie Indii jest ryż. Pomimo, że jest on kojarzony jest głównie z kulturą i kuchnią chińską to badania archeologiczne wskazują, iż ryż pierwotnie rósł na terenach dzisiejszych Indii.  Poza ryżem uprawia się pszenicę, proso, kukurydzę, jęczmień. W wielu regionach Indii głównym narzędziem pracy rolnika jest radło

Z roślin przemysłowych na czoło wysuwają się: bawełna, juta, rośliny oleiste jak orzeszki ziemne czy rzepak, trzcina cukrowa. Pod względem wielkości zbiorów bawełny Indie zaliczają się do ścisłej światowej czołówki. Ważną rośliną przemysłową jest uprawiana tutaj herbata. Zbiory herbaty stawiają Indie na pierwszym miejscu w świecie. Większa część plantacji krzewów herbacianych znajduje się w prowincji Asam a od nazwy tej prowincji powstała nazwa herbaty. Indie eksportują duże ilości herbaty, ryżu i przypraw. Indie zajmują drugie miejsce zaraz po Chinach w światowych zbiorach tytoniu i ryżu. Hodowla ma drugorzędne znaczenie w gospodarce ponieważ wykorzystanie ogromnego stada jest niemożliwe ze względu na ograniczenia religijne hinduizmu, który zabrania ich uboju, nakazuje traktować te zwierzęta jako „święte”.

Tags: , , ,

Uprawa