Rolnictwo

Porady i wskazówki na temat rolnictwa

Krześliska i Jeziora karasiowe

  • Październik
  • 2

Krześliska
Zakładanie krześlisk w jeziorach sandaczowych jest jednym z ważnych zabiegów gospodarczych, aby stworzyć tarlakom warunki do tarła. Jeziora linowo-szczupakowe. Są to dość płytkie zbiorniki nie przekraczające 6 m głębokości. Roślinność wodna w jeziorach tego rodzaju, zarasta duże połacie powierzchni wody. Zwłaszcza korzystne warunki mają tutaj gatunki roślina podwodnych, jak moczarka kanadyjska, rdestnice, ramienice, osoka aloesowa, które pod osłoną roślin wynurzonych silnie się rozwijają. Przezroczystość wody jest lepsza aniżeli w jeziorach typu sandaczowego, gdyż wynosi od 0,5 do 5,0 m. Przykładem jezior linowo-szczupakowych może być Wojsak koło Giżycka (woj, olsztyńskie). Rysunek ilustruje biologiczne i fizyko-chemiczne warunki panujące w jeziorach linowo-szczupakowych. Przewodnimi gatunkami ryb są: szczupak, lin, krasnopiórka. Mało-wartościowe gatunki należy tutaj zwalczać, gdyż konkurują one z cennymi gospodarczo gatunkami. Wydajność jezior linowo-szczupakowych jest stosunkowo wysoka i wynosi do 70 kg ryb z 1 ha.

Jeziora karasiowe

Są to zbiorniki bardzo płytkie, dystroficzne, silnie zarastające roślinami wodnymi, o dnie zamulonym, często torfiastym. W czasie zimy śniecie ryb spowodowane brakiem dostatecznej ilości tlenu w wodzie (przyducha) często wyrządza duże szkody. Gatunkiem przewodnim jest tutaj karaś. Karp i pstrąg są najwięcej rozpowszechnionymi gatunkami ryb hodowlanych w stawach, zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach Europy, Ameryki Afryki i Wysp Polinezyjskich. Jedynie w Stanach Zjednoczonych AP karp uważany jest w stawach jako chwast i jako taki jest zwalczany. Wymienione gatunki, które różnią się między sobą cechami anatomicznymi i fizjologicznymi, potrzebują do życia środowisk wodnych o odmiennych właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych. Stąd rozwinęły się dwa typy gospodarstw stawowych, a mianowicie gospodarstwa karpiowe oraz gospodarstwa pstrągowe. Wysokie wymagania tlenowe pstrągów i stosunkowo niskie optimum termiczne (ok. 10° C) determinują lokalizację gospodarstw pstrągowych w terenach podgórskich lub źródliskowych, dysponujących wodą ‚zimną i zasobną w tlen.

Tags: , , , ,

Hodowla, Hodowla ryb, Stawy