Rolnictwo

Porady i wskazówki na temat rolnictwa

Sprzęt rolniczy

  • Marzec
  • 10
Sprzęt rolniczy

Sprzęt rolniczy

W nowoczesnym rolnictwie posiadanie odpowiedniego sprzętu rolniczego jest absolutnym minimum. Coraz więcej gospodarstw wiejskich przekształca się bowiem w większe. Dzięki dotacjom unijnym, mogą one unowocześniać swoje rozwiązania i jednocześnie prowadzić bardziej ekologiczną i zrównoważoną produkcję. Unia Europejska ogromną wagę przykłada właśnie do rolnictwa, a Polska jest niekwestionowaną potęgą w tym zakresie. Okazuje się, że nasz kraj czerpie najwięcej ze środków unijnych przeznaczanych co roku na ten cel i dzięki temu, w ciągu ostatnich lat od przystąpienia do unijnych struktur poprawił on swoje wyniki i poziom modernizacji rolnictwa w znaczący sposób.

Najlepsze sprężyny dla rolnictwa

Wiele firm polskich i zagranicznych, które produkują sprzęty, ale również dodatki do sprzętów rolniczych, jak na przykład sprężyny dla rolnictwa odnosi sukcesy. Wynika to z tego, że rolnicy są zainteresowani rozwijaniem swoich gospodarstw i ich modernizacją. Dzięki programowi Modernizacja Gospodarstw Wiejskich, mogą one pozwolić sobie na zakup dużych i istotnych maszyn, jak profesjonalne ciągniki rolnicze o dużej mocy, ale również kombajny, kultywatory, siewniki i ładowacze czołowe. Są to sprzęty niezbędne w większych gospodarstwach, dzięki którym mogą one się w znaczący sposób usamodzielniać. Takie parki maszynowe powstają w coraz większej ilości gospodarstw, a wielu młodych rolników decyduje się też na zakup ziemi, aby powiększyć swój areał i jednocześnie możliwości i wydajność.

Turbosprężarki do maszyn rolniczych za unijne środki

Okazuje się, że istnieje możliwość nie tylko zakupienia sprzętu, ale również różnego rodzaju dodatków i akcesoriów. Dzięki temu maszyny te działają lepiej i bardziej wydajnie. W ramach popularnego programu Premie dla Młodych Rolników, który po raz kolejny działa w naszym kraju, można zakupić na przykład turbosprężarki do maszyn rolniczych, przyczepy do ciągników, czy też rozrzutniki obornika. Wszystko zależy od potrzeb konkretnego gospodarstwa. Przede wszystkim, konieczne jest sporządzenie konkretnego biznesplanu, który musi uwzględniać poziom rozwoju gospodarstwa oraz planowane do osiągnięcia efekty. Ważne jest to, aby gospodarstwo przynosiło więcej zysków i było bardziej rentowne. Dzięki temu programowi wielu starszych rolników zdecydowało się przekazać swoje grunty i stare maszyny dzieciom.

Czy można dofinansować używane maszyny rolnicze?

Wielu przyszłych beneficjentów programów unijnych zastanawia się nad tym, czy ze środków europejskich można dofinansować używane maszyny rolnicze. Niestety, na chwilę obecną wymogiem jest zakup maszyn całkowicie nowych, na gwarancji, które mają służyć młodym rolnikom przez wiele kolejnych lat.