Rolnictwo

Porady i wskazówki na temat rolnictwa

Afryka

  • Marzec
  • 21

Afryka pod względem gospodarczym jest najsłabiej rozwiniętym kontynentem na świecie. Na dodatek  jest dotknięta wieloma plagami takimi jak malaria czy Aids gdzie większość mieszkańców cierpi na niedożywienia a nawet głód. W kilku krajach Afryki wciąż trwają wojny domowe i konflikty zbrojne. Afryka jest drugim pod względem wielkości kontynentem na Ziemi. Zamieszkuje tam ok. 900 mln ludzi. Ma najwyższy na świecie przyrost naturalny – 24% rocznie i jest najmłodszym kontynentem na Ziemi. Rolnictwo to jedna z najstarszych i podstawowych dziedzin gospodarki. Jest to wytwórczość materialna, której celem jest dostarczenie człowiekowi żywności do bezpośredniej konsumpcji lub po jej przetworzeniu w zakładach przemysłu spożywczego jak również wyprodukowanie różnorodnych surowców przemysłowych w celu zaspokojenia nieżywnościowych potrzeb człowieka. Produkcja rolna jest bardziej uzależniona od sił przyrody niż jakakolwiek inna dziedzina gospodarki. Pomimo postępu nauki człowiek nie potrafi wpłynąć na takie czynniki przyrody jak np. opady, temperatura czy wiatry. W krajach Czarnej Afryki rolnictwo jest zacofane. Prymitywna technika i niskie nakłady pracy powodują, że rolnictwo jest bardzo mało wydajne i niskotowarowe. Wyjątek stanowi Republika Południowej Afryki gdzie rolnictwo intensywnie się rozwija. Na obszarze Czarnej Afryki funkcjonują duże plantacje roślin przemysłowych i używek, które następnie się eksportuje. Pochodzą jeszcze one z czasów kolonialnych. Uprawia się głównie proso, sorgo, maniok, orzeszki ziemne, palmę oleistą, palmę kokosową, kakao, kawę. Pomimo, że pod względem gospodarczym to najmniej rozwinięty kontynent to jednak nie wszystkie kraje są jednak słabo rozwinięte. Kraje Afryki można podzielić na dwie grupy: słabo i średnio rozwinięte. Kraje średnio rozwinięte to te lezące na północy i południu Afryki, które mają dostęp do morza lub oceanu, bogate w surowce mineralne. Zaliczamy do nich Egipt, Tunezję, Libię, Algierię, Maroko,  czy RPA. Największy udział w gospodarce tych krajów ma przemysł wydobywczy natomiast małą rolę w gospodarce tych krajów odgrywa rolnictwo. Pozostałe 44 kraje można zaliczyć do grupy krajów słabo rozwiniętych. W krajach tych panuje bieda, ponieważ główną gałęzią gospodarki jest mało dochodowe rolnictwo. W krajach słabo rozwiniętych uprawia się kukurydzę, ryż, proso, sorgo, banany, kawę , kakao. Uprawy są uzależnione od klimatu, dlatego najwięcej roślin uprawia się w środkowej części Afryki a mniej na południu czy północy. W Afryce, gdzie deficyt żywności jest największy, większy wypas bydła powoduje zniszczenie gleb uprawnych a ogromne przestrzenie powoli przeobrażają się w nieużytki niezdatne do produkcji żywności. Najnowsze badania wskazują , że plony na południu Afryki  w roku 2030 zmniejszą się nawet o 30%. Bez dobrego planu inwestycyjnego tamtejszym farmerom grozi śmierć głodowa.

Tags: , ,

Uprawa