Rolnictwo

Porady i wskazówki na temat rolnictwa

Rolnictwo w różnych częściach świata

  • Kwiecień
  • 18

Największymi regionami rolniczymi są kraje Europy Zachodniej i Północnej a intensywnego rolnictwa Dania, Holandia, Niemcy, Szwecja, Francja , Wielka Brytania. Wiąże się to z wysokim poziomem mechanizacji rolnictwa , nawożeniem i używaniem środków ochrony roślin. A to wszystko ma wpływ na wysokie plony roślin uprawnych i wydajnej hodowli zwierząt. W tych krajach uzyskuje się najwyższe plony przypadające na ha ziemi a uprawia się rośliny typowe dla umiarkowanego klimatu czyli buraki cukrowe, pszenicę czy kukurydzę i często prowadzi przemysłowy chów bydła, drobiu czy trzody chlewnej. W takich  krajach jak Włochy, Grecja, Portugalia, Hiszpania, Turcja, Izrael, Egipt, Tunezja, Maroko czy Algieria panują inne warunki klimatyczne. Rolnictwo jest bardziej rozdrobnione. Typowymi roślinami uprawianymi w tym rejonie są owoce cytrusowe, winorośl, pszenica, kukurydza, bawełna i tytoń. Występuje też ekstensywny chów bydła, owiec, kóz i drobiu.
W  krajach jak  jak Rosja, Ukraina, Białoruś, Rumunia, Bułgaria, Węgry, Czechy, Słowacja i Polska klimat jest podobny do klimatu panującego  w krajach Europy Zachodniej. Jednak inne stosunki społeczno – ekonomiczne wpływają na odmienną strukturę rolnictwa. W tych krajach za wyjątkiem Polski znaczna  część  gospodarstw rolnych to gospodarstwa państwowe albo spółdzielcze . Roślinność jest ona typowa dla strefy umiarkowanej. Wśród uprawianych roślin można wymienić pszenicę, żyto, ziemniaki czy buraki cukrowe. Hodowane jest głównie bydło i trzoda chlewna. W  państwach, jak Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadżykistan, Kirgistan panuje suchy klimat, który wymusza stosowanie  sztucznego nawodnienia. Duża liczba gospodarstw państwowych i spółdzielczych jest spuścizną po  socjalistycznej gospodarce. Prowadzona jest ekstensywna uprawa pszenicy. Na obszarach nawadnianych prowadzone są hodowle bawełny. Często spotyka się także uprawy herbaty. W górskich rejonach hoduje się owce. Kraje Azji Wschodniej i Południowo- Wschodniej wyróżniają się większym zaludnieniem co prowadzi do większego zapotrzebowania na żywność. Duże uprawy ryży są sztucznie nawadniane, dominują drobne gospodarstwa prywatne. Jedynie Chiny odznaczają się przewagą gospodarstw spółdzielczych. Możliwa jest w tych rejonach uprawa roślin typowa dla strefy umiarkowanej jak i zwrotnikowej. Najczęściej uprawiana jest pszenica, kukurydza, herbata , tytoń  i bawełna. W krajach Azji Południowej takich jak Indie, Pakistan, Bangladesz rolnictwo ze względu na niski stopień mechanizacji jest niedochodowe. Przede wszystkim uprawia się pszenicę,bawełnę, ryż, herbatę.

Tags: , ,

Hodowla, Uprawa

Weterynarze oraz grupy producencki

  • Kwiecień
  • 2

Jeżeli hodujemy jakąś większą liczbę zwierząt i jest to główne źródło naszego utrzymania, to dobrze mieć swojego zaufanego weterynarza, a najlepiej w ogóle lecznicę. To bardzo ważne, nie tylko ze względu na bezpieczeństwo naszych zwierząt, ale także nasz komfort i pewność, że mamy do czynienia ze specjalistą. Poza tym jeśli, to jest ktoś, kogo dobrze znamy i kto dobrze zna naszą sytuację i nasze zwierzęta, będziemy mogli liczyć na jego pomoc zawsze. Nie będziemy się na przykład obawiali zdzwonić do takiego weterynarza, nawet wtedy, gdy będziemy potrzebowali pomocy, a znajdziemy się w trudnej sytuacji materialnej i nie będziemy mogli zapłacić za usługę od razu. Poza tym, jeżeli zawsze korzystamy z usług tego samego specjalisty, to możemy być pewni, że nam się za lojalność odwdzięczy. Wówczas możemy liczyć na przykład na tańsze leki czy odżywki dla zwierząt lub choćby za darmowe zaszczepienie psa, przy okazji innej wizyty. Jeżeli jeszcze nie mamy takiego swojego specjalisty, to warto o nim pomyśleć i sprawdzić, kto w okolicy jest najlepszy. Jeśli jesteśmy posiadaczem niezbyt dużego gospodarstwa rolnego, to możemy mieć pewien problem wynikający z trudnościami ze sprzedażą produktów. W końcu jeśli nie stanowi poważnego kontrahenta dla sieci restauracji czy hipermarketu, jesteśmy skazani na sprzedaż detaliczną lub na rozmaite targi. Nie jest to sprzedaż, która gwarantuje jakikolwiek pewny dochód. Jest jednak bezpieczne wyjście z tej sytuacji. Otóż, jeśli nie jesteśmy sami na swoim terenie w takiej sytuacji, to zawsze możemy się dogadać z rolnikami, którzy mają podobne problemy i założyć grupę producencką. Formalności wprawdzie będą trochę trwały, ale warto się poświęcić. Jako grupa producencka staniemy się bowiem poważnym partnerem dla różnych dużych instytucji potrzebujących stale rozmaitych produktów rolnych. Zatem warto skorzystać z takiej szansy i podjąć trud. Poza tym będąc w takiej grupie, tworzymy dla siebie swoisty rodzaj asekuracji, który gwarantuje, że jeśli komuś z nas się nie powiedzie, to pozostali nie pozwolą mu zginąć.

Tags: , , , ,

Hodowla

Karpie i Gospodarstwo pstrągowe

  • Październik
  • 5

Karpie
Karpie wymagają wody dobrze nagrzanej, dlatego też lepiej przyrastają w terenach nizinnych, dobrze nasłonecznionych. W korzystnych warunkach klimatycznych, np. na Jawie lub w Północnej Afryce (Izrael), karpie osiągają w ciągu pierwszego roku życia wagę 1 kg i więcej, wówczas gdy w warunkach naszego klimatu osiągają w tym samym czasie zaledwie 50-100 gramów, a w optymalnych warunkach – do 400 g. Zasadniczym celem gospodarstw stawowych jest produkcja ryb towarowych, z wyjątkiem tzw. ośrodków zarybieniowych. Usługowy charakter ośrodków mających za zadanie wychów narybku dla celów zarybieniowych. Ogółem ogroblowana powierzchnia wszystkich stawów w Polsce wynosi 64 898 ha. Wielkość gospodarstw stawowych również jest różna w poszczególnych częściach kraju. Największe obiekty znajdują się w zachodniej i wschodniej części Polski. W województwach centralnych znajduje się duża liczba drobnych gospodarstw stawowych. Polska posiada przeszło 1350 gospodarstw karpiowych, przy czym obiektów dużych, o powierzchni powyżej 250 ha, jest tylko 50. Ogólna ich powierzchnia obejmuje prawie 20 000 ha, co wynosi 30% ogólnego areału stawów. Gospodarstw o powierzchni od 100 do 250 ha jest sto-kilkanaście, o łącznej powierzchni 15 000 ha. Pozostałe obiekty, w liczbie 1200, to gospodarstwa mniejsze, obejmujące łącznie około 30 000 ha powierzchni ogroblowanej. Rozmieszczenie i struktura gospodarstw pstrągowych. Woda gospodarstw pstrągowych poza właściwościami fizyko-chemicznymi różni się od wody gospodarstw karpiowvch warunkami troficznymi. Pstrągi prawie nie korzystają z pokarmu naturalnego i żywią się paszami zadawanymi im przez człowieka. Nie korzystając z naturalnego pastwiska wodnego nie potrzebują dużych powierzchni wodnych. Inaczej ma się sprawa z karpiami. Wymagają one do normalnego wzrostu co najmniej pokarmu naturalnego. Do wyprodukowania np. 10 000 kg karpi towarowych potrzeba im dostarczyć pastwiska, którym pokrywają 3000 kg przyrostu (pozostałe 7000 kg z dożywiania produktami rolnymi). Zakładając, że średnia żyzność naszych stawów wynosi 100-150 kg/ha, potrzeba będzie do takiej produkcji co najmniej 20-30 ha.

Gospodarstwo pstrągowe
10 000 kg pstrągów stosunkowo łatwo wyżywić paszami na powierzchni 1-2 ha. Stąd też jedno z największych naszych gospodarstw pstrągowych, „Dolina Będkowicka” (woj. katowickie), liczy zaledwie 4,5 ha powierzchni wody (7 ha powierzchni ogroblowanej). Największe gospodarstwo pstrągowe w Europie – Schnede, opodal Hamburga – ma tylko 15 ha obszaru. Jednym z najstarszych gospodarstw pstrągowych w Polsce jest „Złoty Potok”, położone niedaleko Częstochowy. Obecnie jest w budowie duże gospodarstwo pstrągowe „Czarci Jar” koło Olsztyna. Większość gospodarstw pstrągowych w Polsce to gospodarstwa poniżej 1 ha. Rozrzucone są one wzdłuż południowej granicy kraju i podnóża łańcuchów górskich (Karpaty, Beskid Śląski, Sudety) i Pomorza Zachodniego (woj. koszalińskie). Zarys historyczny rozwoju gospodarstw stawowych. W historycznym rozwoju gospodarstw stawowych można wyróżnić kilka etapów. Najwcześniej, bo już w XIII wieku, budowano w Polsce gospodarstwa karpiowe. Hodowla pstrągów zaczęła się rozwijać od chwili odkrycia możliwości sztucznego zapładniania ikry (Francuz Coste w roku 1850 po raz pierwszy zastosował sztuczne zapłodnienie ikry pstrągów).

Tags: , , , ,

Hodowla, Hodowla ryb