Rolnictwo

Porady i wskazówki na temat rolnictwa

Holandia

  • Kwiecień
  • 3

Intensyfikacja rolnictwa umożliwia zwiększenie produkcji bez potrzeby poszerzania areału  użytków rolnych. Rolnictwo intensywne charakteryzuje się tym, że ponosi się duże nakłady pracy uprzedmiotowionej( nawozów, środków ochrony roślin, materiału siewnego itp.) i pracy żywej, dzięki czemu uzyskuje się wysokie plony oraz znaczną produkcyjność zwierząt gospodarskich. Wzrost efektów produkcyjnym jest w większym stopniu uzależniony od nakładów pracy uprzedmiotowionej niż siły roboczej. Rolnictwo intensywne wyróżnia również wysoka towarowość  czyli duża część wyprodukowanych płodów rolnych albo zwierząt trafia na sprzedaż. Rolnictwo intensywne dzielimy na rolnictwo intensywne typu kapitałochłonnego gdzie wysokie wskaźniki produktywności ziemi są wynikiem dużych nakładów pracy uprzemysłowionej. Ten rodzaj  rolnictwa funkcjonuje w Europie Zachodniej , pn.- wsch. i przyjeziornych stanach USA oraz Nowej Zelandii, rolnictwo intensywne typu pracochłonnego odznacza się dużym nakładem pracy żywej ( dolina Nilu, Eufratu. Tygrysu, Nizina Chińska). Przykładem kraju o wysokim stopniu intensywności rolnictwa jest Holandia. Użytkowanie ziemi w tym kraju jest utrudnione poprzez słabe gleby oraz ciągłe obniżanie się terenów nadmorskich co wymusza budowę kanałów i zabezpieczeń ochronnych. Atutem  natomiast jest wilgotny i łagodny klimat a łąki i pastwiska  zajmują ponad 50% użytków rolnych. Warunki naturalne sprzyjają hodowli zwierząt gospodarskich. Hodowla zaś wymaga intensywnego  nawożenia organicznego. O wysokim stopniu intensywności rolnictwa w Holandii świadczy również uzyskiwanie większej liczby cieląt o korzystnych i pożądanych cechach,system żywienia bydła oparty latem na pastwiskach a zima na paszach i kiszonce, zdrowe zwierzęta gospodarskie dzięki dobrej opiece weterynaryjnej , nowoczesna agrotechnika, uniezależnienie od żyzności gleby dzięki dobremu nawożeniu, melioracji gruntów, starannej uprawie pół, uprawa opłacalnych produktów rolnych na eksport. Holandia znana jest jako jeden z największych eksporterów sera, masła i produktów mięsnych. Holendrzy eksportują około ? swoich produktów rolnych. Uprawiają przede wszystkim buraki cukrowe, ziemniaki oraz warzywa , które w znacznym stopniu pokrywają zapotrzebowanie dla hodowli. Warzywa jak pomidory, ogórki czy sałata rośnie w nowoczesnych szklarniach. Holandia znana jest na całym świecie z eksportu kwiatów ciętych przede wszystkim tulipanów, róż, chryzantem i lilii.

Tags: , ,

Hodowla, Uprawa