Rolnictwo

Porady i wskazówki na temat rolnictwa

Zabiegi agrotechniczne

  • Maj
  • 26

Oprócz żyznej naturalnie gleby ( bo żyzność gleby to jej zdolność do zaspokajania potrzeb roślin rosnących z jej specyfiki), do uprawy roślin przydają się też inne rzeczy. Na przykład, jest coś takiego, jak urodzajność gleb. Urodzajność gleby to jej żyzność plus to, co zrobił człowiek, żeby podnieść jej walory, a więc wszelkiego rodzaju zabiegi agrotechniczne jak bronowanie, oranie, sprężynowanie, opryskiwanie czy spulchnianie jej na inne też sposoby. A także nawożenie nawozami sztucznymi, mineralnymi lub też, znacznie jednak rzadziej, nawozami naturalnymi, mam tutaj na myśli obornik, oczywiście. Istnieją też inne sposoby, ale o tym to za chwilę. W każdym razie człowiek może równie dobrze przyczynić się do wzrostu urodzajności gleby, jak i zupełnie łatwo narazić glebę na czynniki zewnętrzne, które będą miały znacznie większe oddziaływanie niż nasze zabiegi ? a wystarczy, że będzie to erozja wodna, wywiewanie drobnych cząstek gleby, wymywanie żyznych części, brak miedz między poszczególnymi polami, czy osuwanie się stoków. Wyróżnia się dwa typu rolnictwa współcześnie ? rolnictwo ekstensywne i rolnictwo intensywne. Rolnictwo ekstensywne jest rolnictwem typowym dla obszarów północnego Sahelu i Maghrebu. Jest to rolnictwo cechujące się tym, że to nie uprawa podąża za rolnikiem, ale to rolnik podąża za uprawą. Mniej więcej, bo chodzi oczywiście o wypas owiec i bydła na tamtych terenach. Otóż na dużych przestrzeniach obrzeży Sahary w Północnej i Środkowej Afryce wypasa się bydło i owce. Migruje się z tymi stadami w zależności od dostępności pokarmu, tak więc idzie się z deszczem właściwie. Poza tym, warto nadmienić, że w tym właśnie rolnictwie, plony są niezwykle niskie w stosunku do uprawianej powierzchni. Natomiast w rolnictwie intensywnym na małym spłachetku ziemi, najczęściej jest ona jeszcze wyrwana rzece lub morzu (patrz poldery w Holandii) uprawia się trochę ziemi czy owoców, ale otrzymuje się z nich plon stokrotny poprzez nawożenie i odpowiednie zabiegi agrotechniczne, co niezwykle jest opłacalne, ale prowadzi do degradacji.

Tags: , , , , ,

Uprawa